арал

 • 41шаулау — 1 (Шымк., Шәу.) еріншек, жалқау. Ол өзі бір ш а у л а у адам. Істемейін демейді, бірақ ш а у л а у (Шымк., Шәу.) 2 (Гур.: Бақс., Есб.; Маң., Маңғ.) саулау, саулап ағу. Астында тесігі бар екен, сүт қазаннан ш а у л а п қоя берді (Гур., Бақс.) 3 Қ… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 42Туркестан* — I. Определение, состав, пространство, численность населения. II. Рельеф. Геологические условия. Почва. Воды. III. Климат. IV. Растительный и животный мир. V. Этнографический состав, религия, быт и занятия населения. VI. Земледелие и его условия.… …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • 43Туркестан — I. Определение, состав, пространство, численность населения. II. Рельеф. Геологические условия. Почва. Воды. III. Климат. IV. Растительный и животный мир. V. Этнографический состав, религия, быт и занятия населения. VI. Земледелие и его условия.… …

  Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • 44Кокаральская плотина — Координаты: 46°05′20″ с. ш. 60°47′06″ в. д. / 46.088889° с. ш. 60.785° в. д.  …

  Википедия

 • 45азбар — 1 1. (Көкш.: Щуч., Еңб.; Гур., Маңғ.; Ақт., Ырғ.; Қ орда, Арал; Қарақ.; Рес., Волг.) ашық қора. Малды а з б а р ғ а қамаңдар (Көкш., Щуч.). Сиырды бұзауымен а з б а р ғ а енгіз Қ орда., Арал). А з б а р д а тұрып жем жеген, Мырзалар мінген ат… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 46айбан — 1 Қ орда., Жаңақор.) үй алдындағы бөлме. Терезе жақтаулары ақ сырмен боялған, шыныдан а й б а н ы бар, есігінің алды гүл майса… (Ө. Қан., Құд., 194) 2 Қ орда., Арал) жасы үлкен, сыйлы адам. Жаңағы бір а й б а н шал соның жөнін біледі Қ орда.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 47әуез — 1 Қ орда., Арал) егінге, бақшаға қажетті суды жинайтын орын, бөгеу. Ә у е з д е н аққан су егіндіктің бәр жеріне жетті Қ орда., Арал). қ. әует, әуіз, әуіт. 2 Қ орда., Арал) әуен. Балық аулаудың мәусімінде ол Қаратереңдегі екінші әйелінің қасында …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 48жарын — (Орал: Чап., Жымп.; Ақт.: Ойыл, Ырғ., Шалқ., Қараб.; Қ орда, Арал; Гур., Есб.; Рес., Орын.; Қарақ., Мой.) келер жыл, келесі жыл. Ол ж а р ы н келеді (Орал, Чап.). Қойлар биыл онша семірмейді, оның есесіне ж а р ы н семірер (Ақт., Ойыл). Бұл көлге …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 49қабыз — 1 (Орал: Чап., Жымп.; Гур., Маңғ.; Қ орда, Арал) тұқым, ру. Сіз бен біз бір қ а б ы зд а н тарағанбыз ғой Қ орда., Арал) 2 Қ орда., Арал) қарауы, қарамағы. Соның қ а б ы з ы н д а бірнеше ай болып келді Қ орда., Арал) 3 (Сем.: Ақс., Көкп.)… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 50қайыру — 1 (Шымк., Лен.; Жамб., Қорд.) жүгері собығын алу. Оқушыларды жүгері қ ай ы р у ғ а әкетті (Жамб., Қорд.) 2 (Шымк., Сайр.) суды арнаға салып, бағытын өзгертіп жіберу. Суды арнаға қ а й ы р ы п айдап жібердім (Шымк., Сайр.) 3 1. Қ орда., Арал)… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі